خدمات توانمندسازی

تحقق اقتصاد دانش‏ بنیان و دانایی محور قطعا مبتنی بر ساخت اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی خواهد بود که در آن اجزایی نظیر پارک ها، مراکز نوآوری، دانشگاه‏ ها، شتاب دهنده ها و صندوق ‏های تامین مالی و سایر نهاد‏های مرتبط نقش اساسی را به عهده خواهند داشت.

یکی از ارکان کلیدی این اکوسیستم صندوق‏ های پژوهش و فناوری هستند که در قالب شخصیت حقوقی غیر‏دولتی و استقلال مالی متشکل از سرمایه‏ گذاران بخش دولتی و خصوصی به منظور تامین مالی سهل و آسان برای کمک به فناوران در تجاری‏ سازی ایده ‏ها و طرح ‏های فناورانه، تامین مالی محصولات دانش ‏بنیان، توسعه اقتصاد دانش بنیان و گسترش شبکه تأمین مالی نوآوری و فناوری و توانمند‏سازی شرکت‏های دانش‏ بنیان به عنوان یکی از بازوهای مدیریت فناوری و نوآوری و تجاری سازی در اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی استان و کشور ایفای نقش می‏ نمایند. در این راستا صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری استان اردبیل به استناد آیین نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با اخذ مجوز راه اندازی از کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری کشور شروع به فعالیت نموده است. یکی از اهداف این صندوق پشتیبانی از واحدهای فناور فعال در استان اردبیل است.

شرکت‏ ها و واحدهای فناور در استان اردبیل در حال حاضر بر اثر مسائل و مشکلات اقتصادی و رقابت شدید تحت فشار زیادی هستند و نیازمند تقویت و توانمندسازی می ‏باشند. از طرفی دیگر، بررسی عملکرد واحدهای فناور نشان می ‏دهد که عواملی چون مشکلات تأمین مالی، مدیریت ناکارآمد، بازاریابی ضعیف، نداشتن برنامه و نگاه راهبردی، عدم وجود تخصص و تجربه کافی و سیستم آموزشی ضعیف از جمله دلایلی هستند که موجب شکست و عدم موفقیت این واحدها شده است. در همین راستا صندوق پژوهش و فناوری استان در جهت پشتیبانی از واحدهای فناور در استان بدنبال ارائه راهکارها و برنامه‏ هایی است که به رفع این چالش‏ ها کمک می ‏کند. این برنامه‏ ها تحت عنوان برنامه ‏های توسعه و توانمندسازی واحدهای فناور توسط این واحد ارائه می‏ گردد. با توجه به اینکه دلایل شکست و مشکلات واحدهای فناور استان متفاوت است و دارای گستردگی زیادی است، این صندوق در جهت ارائه خدمات تخصصی توانمندسازی، واحد توانمندسازی را راه اندازی نموده است که اهداف این طرح باختصار به شرح زیر می باشد:

رشد و ارتقاء دانش و تجربیات تخصصی کارشناسان و کارکنان دانایی (دانش مالی، دانش سرمایه‏ گذاری، دانش مدیریت فناوری و نوآوری، دانش مدیریت عمومی و …)

توسعه بازار محصولات فناورانه از طریق ارائه خدمات تحقیقات بازار و بازارشناسی

بهبود و ارتقای کسب و کارهای فناورانه از طریق ارائه خدمات مشاوره تخصصی

توسعه رویدادهای کارآفرینی در حوزه‏ های مزیتی و تخصصی استان

توسعه تسهیلات پشتیبانی بیمه‏ ای و مالیاتی به واحدهای فناور

تسهیل فرآیند ثبت اختراع، جهت کمک به مخترعین و نوآوران

رشد و ارتقاء و توانمندسازی مدیران واحدهای فناور

استفاده از ظرفیت های بالقوه کارکنان