ارائه تسهیلات

یکی از وظایف صندوق پژوهش و فناوری استان اردبیل ارائه انواع تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان و فناور می‌باشد. براین اساس این صندوق انواع تسهیلات زیر را با شرایط تسهیل شده به شرکت‌های دانش بنیان و فناور پرداخت می‌نماید.

نمونه‌سازی: آن تسهیلات جهت نمونه سازی محصول دانش بنیان (مشروط به وجود نمونه اولیه یا آزمایشگاهی) و ارتقا محصول (ایجاد ویژگی‌‌های فنی و عملکرد جدید )و به منظور حمایت از توسعه نمونه مهندسی محصول و معرفی به بازار با کارمزد ۴ درصد و حداکثر مجموع زمان تنفس و باز پرداخت ۳ سال به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می گردد.

سرمایه در گردش: این تسهیلات به منظور کمک به شرکت های فناور اعم از دانش بنیان اعطا می‌شود که نقدینگی کافی جهت اجرای قرارداد های فروش خود ندارند در نخستین حمایت ،پرداخت سقف تسهیلات تا ۸۰درصد سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت برای تولید برآوردی است و در حمایت های بعدی ، پرداخت سقف تسهیلات تا ۱۰۰درصد افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت برای تولید براوردی امکان پذیر است به منظور تامین بخشی از هزینه اجرای قرارداد های جاری مرتبط با محصول دانش بنیان و تامین بخشی از هزینه های تولید سالانه محصولات دانش بنیان پرداخت می شود در این مدا پرداخت به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت طرح (دارای زمان تنفس) نرخ ۱۶ درصد برای سرمایه در گردش فوری و ۱۶درصد برای سرمایه در گردش با شرایط عادی پرداخت می شود و حداکثر مجموع زمان تنفس و باز پرداخت ۲سال می باشد.

قبل از تولید صنعتی: منظور تسهیلاتی است که برای تامین هزینه اولیه تجهیز کارگاه و اماده سازی خط تولید ،طراحی صنعتی ،انجام ازمون و رفع اشکال، تولید آزمایشی و بازار یابی اعطا می گردد تا ۸۰درصد هزینه های مورد نیاز تجهیز کارگاه و اماده سازی خط تولید و هم چنین طراحی صنعتی ،انجام ازمون ،رفع اشکال و تولید ازمایشی و ارزیابی با نرخ ۱۶ درصد و باز پرداخت ۳ سال به صورت مرحله ای متناسب با پیشرفت طرح ارائه می‌گردد.

تولید صنعتی: منظور تسهیلاتی است که به منظور تامین بخشی از هزینه های تامین مکان تولید خرید نصب و راه اندازی تاسیسات تا ۸۰درصد هزینه های خرید نصب و راه اندازی تاسیسات زیربنایی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و هم چنین برخی از هزینه های تامین مکان تولید با نرخ ۱۶ درصد و باز پرداخت ۳ ساله به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت طرح ارائه می‌گردد.

لیزینگ: تسهیلاتی که به منظور تامین مالی بخشی از مبلغ قرارداد و به شرط موجود بودن کالا در انبار فروشنده برای حمایت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش بنیان اعطا می شود این تسهیلات جهت شرکت های فناور اعم از دانش بنیان و غیر دانش بنیان بوده که برای محصول خود دارای مشتری هستند لیکن مشترکی در پرداخت نقدی بهای محصول ناتوان است .میزان حمایت صندوق ۵۰درصد تا ۸۰درصد قیمت محصول متناسب با توان و نیاز شرکت متقاضی یکجا و با نرخ ۱۹،۱۵ و ۲۳درصد می‌باشد.

تجاری سازی (جعاله): این تسهیلات از محل منابع داخلی صندوق و یا با اشتراک منابع داخل صندوق با سایرمراکز مرتبط با حوزه اکوسیستم فناوری استان با نرخ بهره توافقی بااین نهاد ها و به صورت نرخ ترجیهی توافقی به هسته ها و واحد های فناور مستقر در این مرکز ارائه می گردد.

استصناع(سفارش ساخت): استصناع در لغت از واژه صنع به معنی سفارش ساخت آمده است و قرارداد استصناع قراردادی است بین دو شخص اعم از حقیقی و حقوقی مبنی بر تولید کالایی خاص یا اجرای پروژه‌‌ای با ویژگی‌ های مشخص در آینده، که سفارش گیرنده (پیمانکار)درازای گرفتن مبالغ، در زمان های توافق شده (بخشی از آن می‌تواند به صورت نقد و بخشی از آن به صورت اقساط به تناسب پیشرفت فیزیکی کار یا حتی مستقل از آن باشد )براساس زمان بندی مشخص ساخته و به سفارش دهنده تحویل دهد .