• نوشته بدون عنوان 3273

    جلسه بررسی مسائل و مشکلات شرکت ها و واحد های فناور استان با حضور مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان ۰۲:۳۴ بعدازظهر

  • نوشته بدون عنوان 3260

    بازدید مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان اردبیل به همراه رئیس انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر کشور و جمعی از مدیران عامل سایر صندوق های پژوهش و فناوری از نمایشگاه فینوتکس ۲۰۲۳

  • نوشته بدون عنوان 3235

    در دیدار با مدیر امور مجلس و ذینفعان صندوق نوآوری از حمایت های بی بدیل صندوق نوآوری و شکوفایی در امور مربوط به اکوسیستم فناوری استان تقدیر و تشکر به عمل آمد و بر استفاده از ظرفیت های این صندوق درتوسعه و حفظ اشتغال دانش بنیان استان اردبیل تاکید شد